Vermont, VT

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Barre-Montpelier Knapp State KMPV MPV Civ. Asfalt Ja 5000 ft
Bennington Morse State KDDH Civ. Asfalt Ja 3700 ft
Burlington Burlington Intl KBTV BTV Civ. ADCUS Asfalt Ja 8300 ft
Fair Haven Fair Haven Mun Civ. Ej asfalt Nej 2000 ft
Highgate Franklin Co State KFSO Civ. Asfalt Ja 3000 ft
Island Pond Boylan State Civ. Ej asfalt Nej 2600 ft
Londonderry North Windham Civ. Ej asfalt Nej 2200 ft
Lyndonville Caledonia Co LLX Civ. Asfalt Ja 3300 ft
Middlebury Middlebury State Civ. Asfalt Nej 2500 ft
Morrisville Morrisville Stowe State KMVL MVL Civ. Asfalt Ja 3700 ft
Newport Newport State KEFK EFK Civ. Asfalt Ja 3900 ft
Post Mills Post Mills Civ. Ej asfalt Nej 2900 ft
Rutland Rutland State KRUT RUT Civ. Asfalt Ja 5000 ft
Springfield Hartness State KVSF VSF Civ. Asfalt Ja 5400 ft
Vergennes Basin Harbor B06 Civ. Ej asfalt Nej 3000 ft
Warren Warren-Sugarbush Civ. Nej Asfalt Nej 2500 ft
West Dover Mount Snow Civ. Asfalt Ja 2600 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!