Vietnam

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Buonmathuot Buonmathuot VVBM BMV Civ. No Paved No 5900 ft
Camau Vietnam Camau VVCM Civ. No Paved No 3400 ft
Camly Vietnam Camly VVCL Civ. No Paved No 4500 ft
Cantho Tra Noc VVCT Civ. No Paved No 6000 ft
Conson Conson VVCS Civ. Unpaved No 3600 ft
Dalat Lienkhoung VVDL DLI Civ. Paved No 7700 ft
Danang Danang Intl VVDN DAD Civ. Yes Paved Yes 10000 ft
Dienbien Dienbien VVDB Civ. Unpaved No 4500 ft
Haiphong Catbi VVCI HPH Civ. No Paved No 7800 ft
Hanoi Gialam VVGL Mil. Paved No 6700 ft
Hanoi Noibai Intl VVNB HAN Civ. Yes Paved Yes 10400 ft
Hochiminh Tansonnhat VVTS SGN Civ. Yes Paved Yes 10000 ft
Hue Phubai VVPB HUI Civ. Paved No 8800 ft
Nasan Nasan VVNS Civ. Unpaved No 7800 ft
Nhatrang Nhatrang VVNT NHA Civ. Paved No 6100 ft
Phucat Phucat VVPC Civ. Paved No 10000 ft
Phuquoc Duongdong VVPQ PQC Civ. Paved No 4900 ft
Pleiku Pleiku VVPK PXU Civ. Paved No 6000 ft
Rachgia Rachgia VVRG VKG Civ. Paved No 4900 ft
Tuyhoa Vietnam Dong Tac VVTH Civ. No Paved No 9500 ft
Vinh Vinh VVVH VII Mil. Unpaved No 7100 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!