West Virginia, WV

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Arthurdale Titus Civ. Ej asfalt Nej 2400 ft
Beckley Raleigh Co Meml KBKW BKW Civ. Asfalt Ja 6700 ft
Berkeley Springs Potomac W35 Civ. Asfalt Ja 4900 ft
Bluefield Mercer Co KBLF BLF Civ. Asfalt Ja 4700 ft
Buckhannon Upshur Co W22 Civ. Nej Asfalt Nej 3500 ft
Camp Dawson Dawson Aaf Mil. Asfalt Nej 3500 ft
Charleston Yeager KCRW CRW Civ. Asfalt Ja 6300 ft
Clarksburg Benedum KCKB CKB Civ. Asfalt Ja 5100 ft
Elkins Elkins-Randolph Co KEKN EKN Civ. Asfalt Ja 4500 ft
Fairmont Fairmont Mun-Frankman Civ. Asfalt Ja 2800 ft
Fayetteville Fayette I89 Civ. Asfalt Nej 2000 ft
Grafton Roy Civ. Ej asfalt Nej 1500 ft
Huntington Newlon I41 Civ. Ej asfalt Nej 2300 ft
Huntington Tri-State/Ferguson KHTS HTS Civ. Asfalt Ja 6500 ft
Leon Leon W07 Civ. Ej asfalt Nej 3100 ft
Lewisburg Greenbrier Valley KLWB LWB Civ. Asfalt Ja 7000 ft
Logan Logan Co Civ. Nej Asfalt Ja 3600 ft
Martinsburg Eastern W Va Regl/Shepherd KMRB MRB Civ. Asfalt Ja 7000 ft
Milton Ona Civ. Asfalt Ja 3100 ft
Mineral Wells Scott Civ. Ej asfalt Nej 2000 ft
MorganStad Morgantown Mun-Hart KMGW MGW Civ. Asfalt Ja 5100 ft
Moundsville Marshall Co Civ. Asfalt Ja 3300 ft
New Cumberland Herron Civ. Asfalt Nej 2000 ft
New Martinsville Johnson Meml Civ. Ej asfalt Nej 2100 ft
Parkersburg Wood Co Wilson KPKB PKB Civ. Asfalt Ja 6700 ft
Pence Springs Hinton-Alderson W59 Civ. Ej asfalt Nej 2700 ft
Petersburg Grant Co W99 PGC Civ. Asfalt Ja 3900 ft
Philippi Philippi/Barbour Co Regl Civ. Asfalt Nej 3200 ft
Philippi Simpson Civ. Ej asfalt Nej 1500 ft
Pineville Kee I16 Civ. Asfalt Ja 3700 ft
Point Pleasant Mason Co Civ. Asfalt Ja 4000 ft
Ravenswood Jackson Co I18 Civ. Asfalt Ja 4000 ft
Richwood Richwood Mun Civ. Asfalt Nej 3300 ft
Shinnston Maley Civ. Ej asfalt Nej 2200 ft
Summersville Summersville KSXL Civ. Asfalt Ja 3000 ft
Sutton Braxton Co Civ. Asfalt Nej 4000 ft
Taplin Mc Donald I94 Civ. Ej asfalt Nej 2700 ft
Welch Welch Mun I25 Civ. Asfalt Nej 2600 ft
Weston Bennett Civ. Asfalt Nej 3100 ft
Wheeling Wheeling-Ohio Co KHLG HLG Civ. Asfalt Ja 5000 ft
Williamson Mingo Co Civ. Asfalt Nej 3500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!