Yemen

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Abbs Abbs OYAB EAB Civ. No Unpaved No 6500 ft
Aden Aden Intl OYAA ADE Civ. Yes Paved Yes 10100 ft
Al-Bayda Al-Bayda OYBI Civ. No Unpaved No 9800 ft
Al-Bough Al-Bough OYBQ BUK Civ. No Unpaved No 8900 ft
Al-Ghaidah Al-Ghaidah OYGD AAY Civ. No Paved No 8800 ft
Al-Hazm Al-Hazm OYZM Civ. No Unpaved No 8100 ft
Ataq Ataq OYAT AXK Civ. No Unpaved No 8800 ft
Beihan Beihan OYBN BHN Civ. No Unpaved No 6200 ft
Hodeidah Hodeidah Intl OYHD HOD Civ. O/R Paved Yes 9800 ft
Kamaran Kamaran OYKM Civ. No Unpaved No 5900 ft
Marib Marib OYMB MYN Civ. No Unpaved No 9800 ft
Mukalla Riyan OYRN RIY Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Mukeiras Mukeiras OYMK UKR Civ. No Unpaved No 4100 ft
Qishn Qishn OYQN IHN Civ. No Unpaved No 3200 ft
Saadah Saadah OYSH SYE Civ. No Unpaved No 11400 ft
Sanaa Sanaa Intl OYSN SAH Civ. Yes Paved Yes 10600 ft
Sayun Sayun OYSY GXF Civ. No Unpaved No 9800 ft
Socotra Moori OYSQ SCT Civ. No Unpaved No 8200 ft
Taiz Ganed OYTZ TAI Civ. Yes Paved No 9800 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!